Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 132-МИ
Лясковец, 29.03.2017

ОТНОСНО: Регистрация на партия ГЕРБ за участие в частичния избор за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец на 30 април 2017 г.

В Общинска избирателна комисия – Лясковец е подадено Заявление с вх. № 188/ 29.03.2017 г. във Входящия регистър на ОИК и № 01/ 29.03.2017 г. от Регистър на партиите/коалициите, подадено от Даниела Тодорова Арабаджиева, преупълномощена от Даниел Димитров Панов, който е упълномощен от Бойко Методиев Борисов за регистрацията на ПП ГЕРБ за участие в изборите за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец на 30 април 2017 г.

Към заявлението са приложени изискуемите по чл. 147, ал. 5 от ИК документи:

  • Пълномощно № КО-Г-045 от 21.03.2017 г. от Бойко Методиев Борисов, с което се упълномощава Даниел Димитров Панов, който преупълномощава Даниела Тодорова Арабаджиева с Пълномощно № 1 от 24.03.2017 г.

След разглеждане на заявлението и приложените към него документи Общинска избирателна комисия – Лясковец констатира, че са представени всички изискуеми документи. С оглед на горното, считаме, че са налице всички предпоставки за регистрация на горепосочената политическа партия.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА ПП ГЕРБ за участие в частичния избор за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец на 30 април 2017 г., като наименованието на партията за изписване в бюлетината е съгласно решението на ЦИК за регистрацията – ПП ГЕРБ.

На регистрираната партия да се издаде удостоверение, съгласно приложение № 96 – МИ от изборните книжа.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 29.03.2017 в 17:39 часа

Календар

Решения

  • № 140-МИ / 19.04.2017

    относно: Одобряване съдържанието на бюлетината за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец за частичните избори на 30 април 2017 г.

  • № 139-МИ / 13.04.2017

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК Лясковец за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и други изборни книжа и материали на територията на „Печатница на БНБ” АД – гр. София.

  • № 138-МИ / 13.04.2017

    относно: Определяне на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден на частичните избори за кмет на кметство с. Козаревец на 30 април 2017 г.

всички решения