Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 140-МИ
Лясковец, 19.04.2017

ОТНОСНО: Одобряване съдържанието на бюлетината за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец за частичните избори на 30 април 2017 г.

Одобряване съдържанието на бюлетината за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец за частичните избори на 30 април 2017 г.

На основание чл.87, ал.1, т.9, във връзка с чл. 422 и чл.464 от Изборния кодекс и Решение № 3053-МИ/01.02.2016 г. на Централната избирателна комисия относно осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове, Общинска избирателна комисия Лясковец

 

Р Е Ш И:

 

 1. ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетината за кмет на кметство Козаревец, като върху принтирания образец са положени подписи от всички присъстващи членове на ОИК с изписани саморъчно три имена.
 2.     2. Одобреният образец на бюлетината, съдържащ имената и подписите на присъстващите членове на ОИК, се прилага към протокола от заседанието на 19.04.2017 г. като неразделна част от него.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 19.04.2017 в 14:29 часа

Календар

Решения

 • № 140-МИ / 19.04.2017

  относно: Одобряване съдържанието на бюлетината за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец за частичните избори на 30 април 2017 г.

 • № 139-МИ / 13.04.2017

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК Лясковец за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и други изборни книжа и материали на територията на „Печатница на БНБ” АД – гр. София.

 • № 138-МИ / 13.04.2017

  относно: Определяне на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден на частичните избори за кмет на кметство с. Козаревец на 30 април 2017 г.

всички решения