20.10.2023

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и във връзка с Договор № 29 от 16.10.2023 г., Ви предоставяме Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК.

 

Линк за достъп чрез интернет браузър: https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/edu

 

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

23.10.2023

ИНТЕРАКТИВНА ЕЛЕКТРОННА БРОШУРА, ЧАСТ ОТ РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ НА ЦИК ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ.

23.10.2023

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО И ДЕМОНСТРАЦИЯ СЪС СУЕМГ

ОИК Лясковец уведомява, че демонстрация със СУЕМГ с инсталирана демо версия, предназени за населени места, в които ще се гласува за общински съветници, за кмет на община и кмет на кметство и СУЕМГ с инсталирана демо версия, предназени за населени места, в които ще се гласува за общински съветници, за кмет на община, предстоящите местни избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 година, по населени места ще се проведе, както следва:

За град Лясковец - фоайе пред Център за административно обслужване на Община Лясковец, в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, на 25 октомври 2023 година и 26 октомври 2023 година от 08:00 часа до 17:00 часа;

За с. Джулюница - фоайе в сградата на Кметство с. Джулюница от 09:00 часа до 11:00 часа на 25 октомври 2023 г. с представител на ОИК;

За с. Добри дял - фоайе в сградата на Кметство с. Добри дял от 14:00 часа до 16:00 часа на 25 октомври 2023 г. с преддставител на ОИК;

За с. Козаревец - фоайе в сградата на Кметство с Козаревец от 11:30 часа до 13:30 часа на 25 октомври 2023 г. с представител на ОИК;

За с. Драгижево - фоайе в сградата на Кметство с Драгижево от 11:30 часа до 13:30 часа на 26 октомври 2023 г. с представител на ОИК;

За с. Мерданя - фоайе в сградата на Кметство с. Мерданя от 09:00 часа до 11:00 часа на 26 октомври 2023 г. с представител на ОИК;

 

     

20.10.2023

ДОПЪЛНИТЕЛНИ дистанционни обучения за работа с машина за гласуване

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и във връзка с Договор № 29 от 16.10.2023 г., Ви предоставяме, Ви предлагаме възможност за достъп до ДОПЪЛНИТЕЛНИ дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК).

 

Моля, проследявайте конкретния ден и час за присъединяване към обученията, тъй като линковете (Click here to join the meetingса индивидуални за всяко обучение.

 

Приложено изпращаме Инструкция за работа с Microsoft Teams.

 

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 13:00 до 13:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 816 812 952
Passcode: Akkzdi

 

2.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 13:00 до 13:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 339 978 947 042
Passcode: KbC7Pn

 

 

КОНТАКТИ НА АДМИНИСТРАТОРИ:

 

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

 

Кремена Панев

0878 806 730

[email protected]  

Ваня Тодорова

0878 806 778

[email protected]

Дарина Неделчева

0878 979 657

[email protected]

 

КОНТАКТИ НА ОБУЧИТЕЛИ:

 

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

 

Димитър Допчев

0889 797 697

[email protected]  

Огнян Ангелов

0897 946 299

[email protected]

Иван Симеонов

0889 084 076

[email protected]

 

 

20.10.2023

Обучения за членовете на СИК във връзка с провеждането на Избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

ОИК Лясковец съобщава, че във връзка с провеждането на Избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., ще  проведе обучения за членовете на СИК, както следва:

- дата: 24.10.2023 г. (вторник)

- начален час: 15:00 часа 

- място: залата на ЧИТАЛИЩЕ "НАПРЕДЪК - 1870"  

16.10.2023

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА НА СИК, ЗА РАБОТА С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ

График за провеждане на обученията на СИК, за работа с машина за гласуване. Дистанционно обучение посредством Microsoft Teams на членовете на секционните избирателни комисии за предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.:

20 октомври 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey 

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

10.10.2023

Образци на бюлетини за местни избори 2023

19.09.2023

Съобщение

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети регистрират в ОИК Лясковец кандидатските си листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. считано от 09.00ч. на 19.09.2023г. до 17.00ч. на 26.09.2023 г. Документи ще се приемат всеки календарен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. 

Общинската избирателна комисия уведомява партиите, коалициите и местните коалиции, че при регистрация на кандидатски листи за съответния вид избор следва да представят и на електронен носител попълнени таблици в ексел формат, като примерна е приложена към настоящото съобщение.

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от партия/коалиция/местна коалиция .......................................................................
за регистрация на кандидатска листа за ............ в
община .........................................., област ...........................................
 при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН/ЛН

Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител.

12.09.2023

Съобщение

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети се регистрират в ОИК-Лясковец за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. считано от 09.00ч. на 13.09.2023г. до 17.00ч. на 18.09.2023 г.

07.09.2023

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

ДО

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“,

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“,

ПП „ДВИЖЕНИЯ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”,

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”,

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

          Във връзка с Решение № 1982-МИ / 22 август 2023 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Лясковец, област Велико Търново, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., уведомявам членовете на назначената с Решение № 1982-МИ / 22 август 2023 г.  на ЦИК Общинска избирателна комисия в община Лясковец, област Велико Търново, че на 11.09.2023 г. (понеделник) от 15:00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1, ще се проведе заседание на ОИК – Лясковец.

          Заседанието ще се проведе при следния проект на дневен ред:

 1. Решение във връзка със заседанията на ОИК – Лясковец, начина на приемане и обявяване на решения и работно време на ОИК – Лясковец;
 2. Решение във връзка с определяне на член на ОИК – Лясковец, който съвместно с председателя й да извърши маркиране по уникален начин на печатите на ОИК – Лясковец;

          3.Решение във връзка с образците на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.;

 1. Определяне броя на мандатите за общински съветници за Община Лясковец, които следва да бъдат разпределени в изборите на 29 октомври 2023 г.;
 2. Определяне на номерата на изборните райони за изборите за общински съветници и кметове на територията на Община Лясковец;
 3. Решение във връзка с публичния регистър на жалбите и сигналите до ОИК – Лясковец;

 

 

 

 

Председател на ОИК – Лясковец: Пенка Димитрова

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 138-МИ / 06.11.2023

  относно: Определяне на представители на ОИК – Лясковец при предаването на изборните книжа от втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. в Централната избирателна комисия.

 • № 137-МИ / 06.11.2023

  относно: Обявяване на Сашка Валентинова Михайлова за избрана за общински съветник

 • № 136-МИ / 06.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДРАГИЖЕВО

всички решения