Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 155-МИ
Лясковец, 08.04.2018

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Зангов.

В ОИК в община Лясковец е постъпил сигнал от Емилия Атанасова Жилиева – представляваща Местна коалиция „БСП, ЗС „Александър Стамболийски”, АБВ, БДЦ” с вх. № 219 от 30.03.2018 г. във входящия регистър и вх. № 8 от 30.03.2018 г. в регистъра на жалбите и сигналите, подадени до ОИК, относно трайното отсъствие на общинския съветник Петър Стоянов Зангов от заседания на Общински съвет – Лясковец без уважителни причини, което налага предсрочното прекратяване на пълномощията му.

В отговор на искане от ОИК – Лясковец Председателят на Общински съвет – Лясковец с писмо с вх. № 221 от 02.04.2018 г. е предоставил информация за три поредни отсъствията на Петър Зангов от заседания на Общинския съвет – на 25 януари 2018 г., 26 февруари 2018 г. и 29 март 2018 г.

В изпълнение на Решение № 154-МИ на ОИК – Лясковец общинският съветник Петър Зангов е уведомен на 04.04.2018 г. за получения в Комисията сигнал, след което той не е изпратил писмено възражение до Комисията в предвидения от закона срок.

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 30, ал. 6, изречение 2 от ЗМСМА във връзка с  чл. 30, ал. 4, т. 5 ЗМСМА и Решение № 3054-МИ от 01.02.2016 г. на ЦИК

 

 

РЕШИ:

 

 

 1. Прекратява пълномощията на общинския съветник Петър Стоянов Зангов.

 

 1. Обявява за избран следващия в листата кандидат Емилия Атанасова Жилиева.

 

 1. Издава удостоверение за избрана за общински съветник на Емилия Атанасова Жилиева.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 08.04.2018 в 11:48 часа

Календар

Решения

 • № 140-МИ / 19.04.2017

  относно: Одобряване съдържанието на бюлетината за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец за частичните избори на 30 април 2017 г.

 • № 139-МИ / 13.04.2017

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК Лясковец за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и други изборни книжа и материали на територията на „Печатница на БНБ” АД – гр. София.

 • № 138-МИ / 13.04.2017

  относно: Определяне на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден на частичните избори за кмет на кметство с. Козаревец на 30 април 2017 г.

всички решения