Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 126-МИ
Лясковец, 20.11.2015

ОТНОСНО: Писмо с вх. № 182/ 19.11.2015 година от Районна прокуратура Горна Оряховица

Постъпило е писмо с вх. № 182/ 19.11.2015 година от Районна прокуратура Горна Оряховица с приложено към него преписка № 2332/2015 г. по описа на същата, изпратено по компетентност на ОИК, за преценка и налагане на административно-наказателна отговорност по Избирателният кодекс. Преписката е образувана по сведение на Грета Трайкова Маринчава. Същата съобщава данни за нарушение на изборния кодекс от Димитър Василев Димитров от с. Добри дял, общ. Лясковец- временно изпълняващ длъжността кмет на с. Добри дял. След извършена проверка по образуваната преписка Районната прокуратура с Постановление №2332/2015 г. от 01.11.2015 г. е отказала да образува досъдебно производство по пр. №2332/2015 г. и прекратява същата, като изпраща постановлението ведно с копие от преписката до ОИК Лясковец за произнасяне.

 

За да се произнесе ОИК Лясковец съобрази следното:

С вх. № 166/ 30.10.2015г. е подадена жалба от Даниела Арабаджиева , организационен секретар на ПП ГЕРБ, гр. Лясковец, област Велико Търново, в която се сочи, че временно изпълняващият длъжността Кмет на с.Добри дял Димитър Василев в хода на предизборната кампания за втори тур на изборите за кмет на кметство с.Добри дял, изнася служебна информация, като грубо я изопачава с цел манипулиране на общественото мнение в интерес на един от кандидатите и разпространява /разлепя/ призив против кандидата на ПП ГЕРБ, като прилага към жалбата копие от този призив. По подадената жалба ОИК се е произнесла в същия ден с решение № 121/МИ/НР от 30.10.2015 г., като решението е обявено същия ден. По взетото решение в нормативно определения срок не са постъпили възражения.

В изпратените материали от досъдебното производство не намираме достатъчно основания за търсене на административно наказателна отговорност на Димитър Василев Димитров, поради липса на убедителни данни за лично участие на същия в разлепването и разпространението на конкретно посоченият и приложен „Призив”.

Предвид гореизложеното на основание чл. 85, ал.4 от Избирателния кодекс, Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

Прекратява административното производство по преписка с вх.№ 182 от 19.11.2015 год.

 

Решението може да се обжалва в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Зам. председател: Иван Ангелов Рашков

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 25.02.2017 в 17:39 часа

Календар

Решения

  • № 155-МИ / 08.04.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Зангов.

  • № 154-МИ / 04.04.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

  • № 153-МИ / 22.01.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

всички решения