04.04.2018

Съобщение

На 8 април 2018 г. (неделя) от 11.00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец в залата на общинския съветник.

01.04.2018

Съобщение

На 4 април 2018 г. (сряда) от 17.30 часа ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец в залата на общинския съветник.

17.01.2018

Съобщение

На 22.01.2017 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец в заседателната зала на община Лясковец.

16.01.2018

Съобщение

На 17.01.2018 г. от 17.00 часа ще се проведе заседние на ОИК - Лясковец в заседателната зала на община Лясковец.

09.01.2018

Съобщение

На 11.01.2018 г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец.

19.12.2017

Заседание на ОИК - Лясковец

На 21.12.2017 г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец в сградата на община Лясковец, зала на общинския съветник.

25.04.2017

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за действията на секционните избирателни комисии при нови и частични избори

25.04.2017

МЕРКИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Общинска избирателна комисия в община Лясковец определя избирателната секция с максимално облекчен достъп за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването при произвеждане на частичен избор на кмет на кметство Козаревец, община Лясковец на 30.04.2017 г., както следва: 

Избирателна секция № 042000016 – с. Козаревец, община Лясковец, Клуб на пенсионера

 

На избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването при гласуването в изборния ден на частичните избори за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец на 30.04.2017 г., ще се оказва помощ в зависимост от индивидуалната нужда на всеки.

Заявки за оказване на помощ при придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се правят на следните телефони и адреси:

Телефон на избирателните секции: 0888 053 668.

Телефон и адрес на които могат да се правят заявки за оказване на помощ при придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

- Кметство Козаревец: 0619 / 5 22 20 и 0619 / 5 22 21 , Вр.и.д. кмет на Кметство Козаревец;

- Общинска избирателна комисия – 0619 / 2 20 52, с адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1

Дата и час за приемане на заявки – в рамките на изборния ден.

Пред горепосочената секция ще бъдат сложени обозначителни знаци, посочени в Решение № 3341-МИ / 04.08.2017 г. на ЦИК.

19.04.2017

Образец на бюлетината за частичните избори за кмет на кметство Козаревец на 30.04.2017 г.

31.03.2017

Определяне чрез жребий реда за представяне на партиите в диспутите по регионналните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ

На 4 април 2017 г. от 17.00 часа в ОИК - Лясковец, адрес: гр. Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, Зала на общинския съветник, ще се определи чрез жребий реда за представяне на партиите, регистрирали кандидат за кмет на кметство Козаревец, в диспутите по регионналните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ. Могат да присъстват представители на партиите, регистрираните кандидати за кмет на кметство Козаревец и представители на средствата за масово осведомяване.

23.03.2017

Съобщение

На 23.03.2017 г. (четвъртък) от 16.00 ч. ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец.

23.03.2017

Частичен избор за кмет на кметство Козаревец

УКАЗ № 99

 

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс

 

П О С Т А Н О В Я В А М :

 

Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново, на 30 април 2017 г. Издаден в София на 8 март 2017 г.

 

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Мария Павлова

25.02.2017

Заседание на Общинска избирателна комисия - Лясковец

На 25.02.2017 г. (събота) от 16.00 ч. ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец.

21.10.2015

Образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избори

17.10.2015

Относно мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на община Лясковец.

Определя секция № 042000009, находяща се в гр. Лясковец, ул. „Ма­нас­тирска” № 1, Корпус II на СОУ „Максим Райкович”, стая № 103, телефон на из­би­рателната секция 0619/2-20-95, в която да гласуват избиратели с ув­редено зрение и затруднения в придвижването.

Обявява, че на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1 и на теле­фон- 0619/2- 20-55 в изборния ден ще се приемат молби за помощ и съдействие при прид­вижване на избирателите с ув­редено зрение и затруднения в придвижването.

 

14.10.2015

Обучение на членовете на СИК

Обучението на членовете на Секционните избирателни комисии, назначени за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и на национален референдум, насрочени на 25 октомври 2015г., ще се проведе на 21.10.2015 год. (сряда) от 15:00 часа в Център за социални и младежки дейности (бившия Младежки дом), на адрес: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” № 1

05.10.2015

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 10.10.2015 г. включително/. 

* При избори за общински съветници и кметове искането се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място - до 24.04.2015 г.

Искането се прави писмено до кмета на общината или кметството с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес/по образец: за местни избори -Приложение № 12-МИ и за национален референдум - Приложение №  18-НР/. Същите са на разположение в Центъра за информационно обслужване на Община Лясковец, както и в кметствата. 

Избирател, който е включен в избирателните списъци за националния референдум и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на националния референдум и изборите в едно и също населено място, трябва да подаде Заявление - декларация за издаване на удостоверение за гласуване в определено място при произвеждане на национален референдум - Приложение №  19-НР. Заявлението се подава до общинската администрация по постоянния адрес на избирателя, където е включен в избирателния списък за гласуване на националния референдум, не по-късно от 14 дни преди деня на референдума /до 10.10.2015 г. включително/.

05.10.2015

Относно регистрация на застъпници

      Съгласно с писмо № МИ-15-1141/02.10.2015 г. на ЦИК заявленията за регистрация на застъпници се предават на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 23 октомври 2015 г. включително.

23.09.2015

Относно регистрация на застъпници

Регистрация на застъпници в ОИК-Лясковец за участие в изборите за общински съветници и за кметове на  25.10.2015 г.   

Начало на регистрацията – влизане в сила на решението за регистрация на кандидатската листа.

Край на регистрацията – 23 октомври 2015 г., 18,00 часа.

На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници

Изборни книжа: Приложения от № 68-МИ до № 72-МИ, приети с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК.

Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция не може да надвишава броя на секциите /17/ на територията на община Лясковец.

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК- Лясковец на хартиен носител и в структуриран електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 155-МИ / 08.04.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Зангов.

 • № 154-МИ / 04.04.2018

  относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

 • № 153-МИ / 22.01.2018

  относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

всички решения