Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 143-МИ
Лясковец, 25.04.2017

ОТНОСНО: Определяне на представители на Общинска избирателна комисия Лясковец за предаване на протоколите, записващите технически устройства и другите книжа на ЦИК.

На основание чл. 457, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Лясковец

РЕШИ:

Определя следните свои представители за предаване на протоколите, записващите технически устройства и другите книжа на ЦИК:

 • Христо Николаев Банов – председател на ОИК Лясковец;
 • Иван Ангелов Рашков – зам. председател на ОИК Лясковец;
 • Валя Христова Петрушева – секретар на ОИК – Лясковец.

Резервни членове на ОИК:

 • Йордан Стоянов Зангов – член;
 • Петранка Москова Пърнецова - член;
 • Петър Димитров Гугучков – член.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София в тридневен срок от обявяването му .

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 25.04.2017 в 17:13 часа

Календар

Решения

 • № 155-МИ / 08.04.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Зангов.

 • № 154-МИ / 04.04.2018

  относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

 • № 153-МИ / 22.01.2018

  относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

всички решения