Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 145-МИ
Лясковец, 28.04.2017

ОТНОСНО: Регистриране на застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство Козаревец, предложен от ПП ГЕРБ при провеждане на частичните избори за кмет на кметство Козаревец на 30 април 2017 г.

В общинска избирателна комисия – Лясковец е постъпило заявление за регистрация на застъпник с вх. № 206/ 27.04.2017 г. и с № 01/ 27.04.2017 г. от Входящия регистър на предложени за регистрация застъпници в частичните избори за кмет на кметство Козаревец на 30 април 2017 г., подадено от ПП ГЕРБ, представлявана от Бойко Методиев Борисов, упълномощил Даниел Димитров Панов, преупълномощил Даниела Тодорова Арабаджиева.

Към заявлението са приложени: Списък по образец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат.

След извършена проверка от „Информационно обслужване” АД и получено потвърждение и като съобрази, че са изпълнени изискванията на чл. 118 във връзка с чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 и 2 от ИК Общинска избирателна комисия – Лясковец

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА Димитрина Захариева Тодорова, ЕГН: ………. за застъпник на кандидатската листа за кмет на на кметство Козаревец, предложен от ПП ГЕРБ, при провеждане на частичните избори за кмет на кметство Козаревец на 30 април 2017 г.

На лицето да бъде издадено удостоверение за застъпник и да бъде вписан в регистъра на застъпниците.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му .

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 28.04.2017 в 17:20 часа

Календар

Решения

  • № 155-МИ / 08.04.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Зангов.

  • № 154-МИ / 04.04.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

  • № 153-МИ / 22.01.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

всички решения