Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 130 - МИ
Лясковец, 31.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на община Лясковец, предложени от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

Постъпило е заявление с вх. № 0171/31.10.2019 г. с предложение за промени в съставите на СИК на територията на община Лясковец, назначени с Решение № 71-МИ / 26.09.2019 г. на ОИК – Лясковец. Промените са заявени от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” с искане за промяна в съставите на СИК № 042000019 и  № 042000020 - с. Джулюница, община Лясковец, както следва:

В СИК 042000019 - с. Джулюница, община Лясковец на мястото на Ангелина Добрева Ангелова – член ,  да бъде назначена Калина Димитрова Цонкова.

В СИК 042000020 - с. Джулюница, община Лясковец на мястото на Никола Христов Стоянов – член ,  да бъде назначена Красимира Добрева Чолакова.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ИК и във връзка с Решение № 1029 – МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК, ОИК -Лясковец

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК № 042000019, с. Джулюница, община Лясковец, Ангелина Добрева Ангелова и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на СИК № 042000019, с. Джулюница, община Лясковец, Калина Димитрова Цонкова.

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК № 042000020, с. Джулюница, община Лясковец, Никола Христов Стоянов и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на СИК № 042000020, с. Джулюница, община Лясковец, Красимира Добрева Чолакова.

 

На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 31.10.2019 в 18:47 часа

Календар

Решения

всички решения