Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 132 - МИ
Лясковец, 31.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на член на ОИК, който да подписва пликовете с печатите на СИК при предаването им на 02.11.2019 г.

На основание чл. 87, ал.1 т. 1 във връзка с чл. 215, ал. 5 от ИК ОИК - Лясковец

Р Е Ш И:

Определя Петър Димитров Гугучков да подписва пликовете с печатите на СИК при предаването им от ОИК на СИК на 02.11.2019 г.

             Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 31.10.2019 в 18:54 часа

Календар

Решения

всички решения