Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 142 - МИ
Лясковец, 02.11.2019

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на община Лясковец, предложени от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

Постъпило е заявление с вх. № 0189/02.11.2019 г. с предложение за промени в съставите на СИК на територията на община Лясковец, назначени с Решение № 71-МИ / 26.09.2019 г. на ОИК – Лясковец. Промените са заявени от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” с искане за промяна в състава на СИК № 042000006, както следва:

 

В СИК 042000006 на мястото на Милена Красимирова Стоянова – член ,  да бъде назначена Гергана Стефанова Бонева.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ИК и във връзка с Решение № 1029 – МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК, ОИК –Лясковец

 

 

                                                                                    Р Е Ш И:

 

 

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК № 042000006 Милена Красимирова Стоянова и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на СИК № 042000006 Гергана Стефанова Бонева.

На назначения член на СИК да се издаде удостоверение.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

 

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:48 часа

Календар

Решения

всички решения