Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 144 - МИ
Лясковец, 04.11.2019

ОТНОСНО: Приключване работата в ИП към ОИК

С оглед края на приемането на изборните книжа и материали от секционните комисии в ОИК – Лясковец и въвеждането на данните от същите в ИП към ОИК – Лясковец и на основание т. 39 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК от ОИК, приети с Решение № 1112-МИ/16.09.2019 г. на ЦИК, ОИК – Лясковец

РЕШИ

 

            ДОПУСКА приключване на работата в ИП към ОИК – Лясковец.

           Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му.

 

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 04.11.2019 в 00:40 часа

Календар

Решения

всички решения