Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 70 - МИ
Лясковец, 26.09.2019

ОТНОСНО: Определяне номера на местната коалиция, регистрирала кандидатски листи в бюлетината за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година в Община Лясковец

С цел осъществяване дейностите по прилагане на Изборния кодекс на основание чл. 423, ал. 2 от ИК, Решение № 1095/13.09.2019 г. на ЦИК и във връзка с писмо с изх. № МИ-15-341 от 18.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Лясковец 

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ номера на местната коалиция, регистрирала кандидатски листи в бюлетината за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година в Община Лясковец, както следва:

Номер 67 –местна коалицияДемократична България – Обединение (Воля, НФСБ)“.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 26.09.2019 в 18:05 часа

Календар

Решения

всички решения