Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 128-МИ
Лясковец, 28.02.2017

ОТНОСНО: Уведомяване на Централната избирателна комисия за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Козаревец, Община Лясковец с оглед необходимостта от насрочване на частични избори за кмет на кметство с. Козаревец, Община Лясковец.

С Решение №127-МИ от 25.02.2017 г. на ОИК – Лясковец са прекратени пълномощията на кмета на кметство с. Козаревец , поради настъпилата му смърт. 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 30, предложение 2 от ИК във връзка с чл. 463, ал. 2 от ИК и чл. 42, ал. 5, изр. 2 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Лясковец

        Р Е Ш И:

 Уведомява Централна избирателна комисия, че с Решение № 127-МИ от 25.02.2017 г. ОИК – Лясковец, са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство с. Козаревец, Община Лясковец – Парашкев Стоянов Парашкевов,  с ЕГН ………., обявен с Решение № 112 МИ от 26.10.2015 г. на ОИК – Лясковец за избран за кмет на кметство с. Козаревец, Община Лясковец на изборите проведени на 25.10.2015 г., с оглед правомощията на ЦИК по чл. 463 ал. 4 от ИК да предложи на президента на републиката да насрочи частични избори за кмет на кметство с. Козаревец, Община Лясковец. 

Препис от настоящото решение ведно с документа, установяващ основанието за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Козаревец, Община Лясковец да се изпратят на ЦИК и на Председателя на Общински съвет – Лясквоец. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 28.02.2017 в 18:12 часа

Календар

Решения

  • № 140-МИ / 19.04.2017

    относно: Одобряване съдържанието на бюлетината за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец за частичните избори на 30 април 2017 г.

  • № 139-МИ / 13.04.2017

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК Лясковец за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и други изборни книжа и материали на територията на „Печатница на БНБ” АД – гр. София.

  • № 138-МИ / 13.04.2017

    относно: Определяне на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден на частичните избори за кмет на кметство с. Козаревец на 30 април 2017 г.

всички решения