Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 129-МИ
Лясковец, 23.03.2017

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателната секция на територията на община Лясковец – кметство Козаревец, за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Козаревец, насрочени за 30.04.2017 г.

В ОИК в община Лясковец е получено писмо с Вх. № 186 от 22.03.2017 г., към което е приложена Заповед № 475/ 15.03.2017 г. на Кмета на община Лясковец за образуване на избирателна секция на територията на с. Козаревец, община Лясковец във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Козаревец на 30.04.2017 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 3 и 7 във връзка с чл. 8, ал. 8 от ИК, чл. 464, т. 7 и Решение № 1962 от 07.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в община Лясковец

РЕШИ

 1. Формира единната номерация на избирателната секция на територията на община Лясковец – кметство Козаревец за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Козаревец, насрочени за 30.04.2017 г., като единният номер на избирателната секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ, където:
 • АА е номерът на областта - за Велико Търново – 04;
 • ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно ЕКАТТЕ – за община Лясковец – 20;
 • СС е номерът на административен район, съгласно ЕКАТТЕ – 00;
 • ХХХ е номерът на секцията – 16.
 1. Утвърждава единния номер на избирателната секция на територията на община Лясковец – кметство Козаревец за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Козаревец, насрочени за 30.04.2017 г., както следва:

042000016

Препис от решението да се предостави на Кмета на община Лясковец.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 23.03.2017 в 17:06 часа

Календар

Решения

 • № 140-МИ / 19.04.2017

  относно: Одобряване съдържанието на бюлетината за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец за частичните избори на 30 април 2017 г.

 • № 139-МИ / 13.04.2017

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК Лясковец за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и други изборни книжа и материали на територията на „Печатница на БНБ” АД – гр. София.

 • № 138-МИ / 13.04.2017

  относно: Определяне на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден на частичните избори за кмет на кметство с. Козаревец на 30 април 2017 г.

всички решения