Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 130-МИ
Лясковец, 23.03.2017

ОТНОСНО: определяне на специалист, който да бъде нает за подпомагане на дейността на ОИК в община Лясковец.

На основание т. 11.3 от Решение № 4097-МИ от 10.01.2017 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в община Лясковец

 

РЕШИ

 

Определя Мариана Иванова Лазарова с ЕГН ………. за специалист, който да подпомага дейността на ОИК в община Лясковец, като осигурява техническо организиране на заседанията, поддръжка на страницата, електронната поща и регистрите, водени от ОИК.

Препис от решението да се предостави на Кмета на община Лясковец за сключване на договор с определения специалист.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 23.03.2017 в 17:08 часа

Календар

Решения

  • № 140-МИ / 19.04.2017

    относно: Одобряване съдържанието на бюлетината за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец за частичните избори на 30 април 2017 г.

  • № 139-МИ / 13.04.2017

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК Лясковец за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и други изборни книжа и материали на територията на „Печатница на БНБ” АД – гр. София.

  • № 138-МИ / 13.04.2017

    относно: Определяне на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден на частичните избори за кмет на кметство с. Козаревец на 30 април 2017 г.

всички решения