Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 131-МИ
Лясковец, 27.03.2017

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете в СИК за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново на 30 април 2017 г.

Със Заповед № 475/ 15.03.2017 Кметът на община Лясковец е образувал една избирателна секция за провеждане на частични избори за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново на 30 април 2017 г.

Общинска избирателна комисия – Лясковец  установи, че в срока по чл.8, ал.4 от ИК заповедта не е оспорена от заинтересованите лица, поради което приема, че същата е влязла в сила и подлежи на изпълнение като административен акт.

С оглед на изложеното и на основание  чл.87, ал.1, т.5 във връзка с Решение № 1984-МИ/НР/08.09.2015г. и съобразно официалната информация от ЦИК  за броя избиратели във всяка секция, ОИК -  Лясковец

РЕШИ:

            Определя броя на членовете на  СИК за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново на 30 април 2017 г., както следва:        

№ на секцията

Населено място

Брой избиратели по списък за кмет на кметство

Брой членове на СИК

042000016

с. Козаревец

     757

       9

 

Препис от решението да се предостави на Кмета на община Лясковец.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 27.03.2017 в 16:31 часа

Календар

Решения

  • № 140-МИ / 19.04.2017

    относно: Одобряване съдържанието на бюлетината за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец за частичните избори на 30 април 2017 г.

  • № 139-МИ / 13.04.2017

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК Лясковец за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и други изборни книжа и материали на територията на „Печатница на БНБ” АД – гр. София.

  • № 138-МИ / 13.04.2017

    относно: Определяне на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден на частичните избори за кмет на кметство с. Козаревец на 30 април 2017 г.

всички решения