Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 136-МИ
Лясковец, 03.04.2017

ОТНОСНО: Регистрация на кандидата за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в частичните избори за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец на 30 април 2017 г.

     В Общинска избирателна комисия в община Лясковец е постъпило предложение с вх. № 01/ 03.04.2017г. във входящия регистър на кандидатските листи за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец за участие в частичните избори за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец на 30 април 2017 г. от Даниела Тодорова Арабаджиева, в качеството й на пълномощник на Бойко Методиев Борисов - председател на политическа партия „ГЕРБ”, за регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец в частичните избори за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец на 30 април 2017 г. (Приложение № 58А-МИ от изборните книжа). Към предложението са приложени следните документи:

 1. Заявление-декларация за съгласие от кандидата (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) – 1 бр.;
 2. Пълномощно – 2 бр.
 3. Решение № 4612-МИ от 23.03.2017 г. на ЦИК;

       С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 414, ал. 1 –4 и чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 132-МИ от 29.03.2017 г. на ОИК – Лясковец и Решение № 3410-МИ от 23.08.2016 г. на ЦИК, ОИК – Лясковец

 

РЕШИ:

        

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец, издигната от ПП ГЕРБ в частичните избори за кмет на кметство на 30 април 2017 г., както следва:

Красимира Йорданова Колева като кандидат за кмет на кметство с. Козаревец, Община Лясковец, издигнат от политическа партия „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на кметство на 30 април 2017 г.;

       Издава удостоверение за регистрация на горепосочения кандидат съгласно Приложение № 61-МИ от изборните книжа.

            Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл.88 от ИК

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 03.04.2017 в 16:36 часа

Календар

Решения

 • № 140-МИ / 19.04.2017

  относно: Одобряване съдържанието на бюлетината за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец за частичните избори на 30 април 2017 г.

 • № 139-МИ / 13.04.2017

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК Лясковец за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и други изборни книжа и материали на територията на „Печатница на БНБ” АД – гр. София.

 • № 138-МИ / 13.04.2017

  относно: Определяне на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден на частичните избори за кмет на кметство с. Козаревец на 30 април 2017 г.

всички решения