Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 137-МИ
Лясковец, 03.04.2017

ОТНОСНО: Утвърждаване на резервните членове на секционна избирателна комисия (СИК) в кметство Козаревец, община Лясковец за частичните избори за кмет на кметство Козаревец на 30 април 2017 г. във връзка с Решение № 134 – МИ от 31.03.2017 година на ОИК Лясковец

В общинска избирателна комисия – Лясковец е постъпило писмо с вх. № 190 от 31.03.2017 г., към което е приложено предложение от Кмета на община Лясковец за утвърждаване на резервните членове на СИК в с. Козаревец, община Лясковец.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, като съобрази Решение № 129-МИ от 23.03.2017 год. на Общинска избирателна комисия – Лясковец за определяне на единния номер на избирателната секция, Решение № 131-МИ от 27.03.2017 год. на Общинска избирателна комисия – Лясковец за определяне на числения състав на секционната избирателна комисия, Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г., Общинска избирателна комисия – Лясковец

 

 

 

Р Е Ш И:

 

УТВЪРЖДАВА списък с имената на резервните членове, които ще заместват при необходимост назначените членове на СИК, съгласно Решение № 134 – МИ от 31.03.2017 година на ОИК Лясковец , при произвеждане на частични избори за кмет на кметство Козаревец на 30 април 2017 год., както следва:

 

СИК № 042000016, кметство Козаревец, община Лясковец

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от политическа партия или коалиция

1

Марийка Цанкова Симеонова

ПП Герб

2

Тодорка Йорданова Арсова

ПП Герб

3

Стефчо Петров Тодоров

Коалиция БСП лява България

4

Славчо Стоилов Стоянов

Коалиция Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО

5

Иван Стаматов Иванов

ПП Атака

 

 

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Препис от решението да се предостави на Кмета на община Лясковец за сведение.

 

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 03.04.2017 в 16:40 часа

Календар

Решения

  • № 140-МИ / 19.04.2017

    относно: Одобряване съдържанието на бюлетината за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец за частичните избори на 30 април 2017 г.

  • № 139-МИ / 13.04.2017

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК Лясковец за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и други изборни книжа и материали на територията на „Печатница на БНБ” АД – гр. София.

  • № 138-МИ / 13.04.2017

    относно: Определяне на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден на частичните избори за кмет на кметство с. Козаревец на 30 април 2017 г.

всички решения