Заседания

Заседание от дата 26.10.2019 от 17:00 часа.

Решения

№ 112 - МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : сигнал от Ивелина Хараламбиева Гецова

№ 111 - МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : сигнал от Емилия Атанасова Жилиева

№ 110 - МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : регистриране на застъпници за кмет на община, предложени от : МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ /НФСБ, ВОЛЯ/

№ 109 - МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 042000007, гр. Лясковец, предложена от ПП „ВОЛЯ”

№ 108 - МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите и местните коалиции.

Календар

Решения

всички решения