Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 137 - МИ
Лясковец, 01.11.2019

ОТНОСНО: Допълване на диспозитива на вече постановени решения на ОИК - Лясковец по чл. 452, 453 и 454 ИК, съгласно чл. 459, ал. 1 ИК

Съгласно чл. 459, ал. 1 ИК и Писмо № МИ 15 – 1327 / 31.10.2019 г. на ЦИК решенията на Общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите за общински съветници и за кметове / когато има избран кмет на първи тур / следва да съдържат като реквизит органа, пред който подлежат на обжалване, и срока – пред съответния административен съд в седемдневен срок от обявяването им.

Предвид изложеното и на основание чл. 459, ал. 1 ИК и във връзка с Писмо № МИ 15 – 1327 / 31.10.2019 г. на ЦИК, ОИК -Лясковец

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 116-МИ/28.10.2019 г., Решение № 117- МИ/28.10.2019 г., Решение № 118-МИ/28.10.2019 г., Решение № 119- МИ/28.10.2019 г., Решение № 120-МИ/28.10.2019 г., Решение № 121- МИ/28.10.2019 г. и Решение № 122-МИ/28.10.2019 г. на ОИК – Лясковец, като указва в диспозитива им, че подлежат на обжалване пред Административен съд – Велико Търново в седемдневен срок от обявяването им, съгласно чл. 459, ал. 1 ИК.

Решението да бъде обявено на сайта на ОИК – Лясковец.

Същото подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:10 часа

Свързани решения:

116 - МИ/28.10.2019

117 - МИ/28.10.2019

118 - МИ/28.10.2019

119 - МИ/28.10.2019

120 - МИ/28.10.2019

121 - МИ/28.10.2019

122 - МИ/28.10.2019

Календар

Решения

всички решения