Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 110 МИ/НР
Лясковец, 26.10.2015

ОТНОСНО: Обявяване на избран за кмет на кметство Драгижево.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 452, ал. 2 ИК Общинска избирателна комисия – Лясковец и въз основава на получените данни от протоколите на СИК и от приемно- предавателна разписка на „Информационно обслужване” АД

 

РЕШИ:

 

Обявява за избран за кмет на кметство Драгижево Цоньо МинчевТрънков, ЕГН:…………, издигнат от ПП ГЕРБ

           

            На избрания кмет на кметство Драгижево да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му .

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 27.10.2015 в 12:46 часа

Календар

Решения

  • № 155-МИ / 08.04.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Зангов.

  • № 154-МИ / 04.04.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

  • № 153-МИ / 22.01.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

всички решения