Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 125 МИ/НР
Лясковец, 02.11.2015

ОТНОСНО: Обявяване на избран за кмет на кметство Добри дял

          Днес, 02.11.2015 г., в 00.25 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл.

452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

                                                 Р Е Ш И:

          ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство Добри дял, област Велико Търново,

на втори тур Стоян Василев Стоянов с ЕГН ................., издигнат от местна коалиция

Коалиция "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК (РБ, БДФ)".

 

получил 316 действителни гласове

        Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: няма

        Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва

с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него. 

 

     ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........................................               ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................

                                                                                ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................

                                                                                СЕКРЕТАР:...................................................

ЧЛЕНОВЕ:

1..................................................................             9................................................................

2..................................................................            10................................................................

3..................................................................            11................................................................

4...................................................................           12................................................................

5...................................................................           13................................................................

6...................................................................           14.................................................................

7....................................................................          15.................................................................

8....................................................................         

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 02.11.2015 в 10:44 часа

Календар

Решения

  • № 155-МИ / 08.04.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Зангов.

  • № 154-МИ / 04.04.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

  • № 153-МИ / 22.01.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

всички решения