Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 141-МИ
Лясковец, 25.04.2017

ОТНОСНО: Определяне на дата, час и място за провеждане на обучение на членовете на СИК, назначени за произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Козаревец на 30 април 2017 г.

Във връзка със задължението на Общинска избирателна комисия да проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии и на основание чл. 87, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Лясковец

 

РЕШИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ обучението на членовете на Секционната избирателна комисия, назначени за произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Козаревец на 30 април 2017 г., да се проведе на 29.04.2017 г. (събота) от 10.30 часа в сградата на общинската администрация гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, Зала на общинския съветник.

Членовете на Общинска избирателна комисия Лясковец, които ще проведат обучението, са:

1.      Христо Николаев Банов;

2.      Иван Ангелов Рашков;

3.      Валя Христова Петрушева;

4.      Милена Иванова Паскалева.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 25.04.2017 в 17:10 часа

Календар

Решения

  • № 155-МИ / 08.04.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Зангов.

  • № 154-МИ / 04.04.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

  • № 153-МИ / 22.01.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

всички решения