Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 144-МИ
Лясковец, 25.04.2017

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на ОИК Лясковец за разпечатване и запечатването на помещението за съхранение на изборните книжа.

Във връзка със задължението на Общинската избирателна комисия след предаване от ГД „ГРАО” на избирателните списъци и другите книжа от изборите да разпечата незабавно помещението  за съхранение на изборните книжа и да постави в него избирателните списъци и другите книжа, след което да запечата помещението и на основание Раздел IV, т. 32 и 33 от  Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК Общинска избирателна комисия Лясковец

 

Р Е Ш И:

 

          Упълномощава членове на ОИК – Лясковец, които да разпечатват и запечатват помещението за съхранение на изборните книжа и да поставят в него избирателните списъци, получени от ГД „ГРАО”, и други книжа, след което да запечатват помещението

 

- Петранка Москова Пърнецова - член;

- Даниела Стефанова Капнилова – член;

- Йордан Стоянов Зангов – член;

- Бисер Димитров Станев – член.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 25.04.2017 в 17:14 часа

Календар

Решения

  • № 155-МИ / 08.04.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Зангов.

  • № 154-МИ / 04.04.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

  • № 153-МИ / 22.01.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

всички решения