Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 147-МИ
Лясковец, 01.05.2017

ОТНОСНО: Обявяване на избран за кмет на кметство Козаревец.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 26 във връзка с  чл. 452, ал. 2 ИК и въз основава на получените данни от протоколите на СИК и от приемно- предавателна разписка на „Информационно обслужване” АД Общинска избирателна комисия – Лясковец

 

 

РЕШИ:

 

 

Обявява за избран за кмет на кметство Козаревец на първи тур на частичните избори на 30.04.2017 г. Красимира Йорданова Колева, ЕГН: ………., издигната от ПП ГЕРБ, получил 312 действителни гласове.

        

         На избрания кмет на кметство Козаревец да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 01.05.2017 в 00:11 часа

Календар

Решения

  • № 155-МИ / 08.04.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Зангов.

  • № 154-МИ / 04.04.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

  • № 153-МИ / 22.01.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

всички решения