Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 151-МИ
Лясковец, 17.01.2018

ОТНОСНО: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

В ОИК в община Лясковец е постъпил сигнал от Емилия Атанасова Жилиева – представляваща Местна коалиция „БСП, ЗС „Александър Стамболийски”, АБВ, БДЦ”, с вх. № 214 от 16.01.2018 г. във входящия регистър и вх. № 7 от 16.01.2018 г. в регистъра на жалбите и сигналите, подадени до ОИК, за трайно отсъствие на общинския съветник Петър Стоянов Зангов от заседания на Общински съвет Лясковец без уважителни причини. 

Към сигнала е приложено копие на писмо от Председателя на Общински съвет Лясковец до Емилия Жилиева относно броя на заседанията, на които не е присъствал общинския съветник Петър Зангов и относно уведомление от последния за причините, налагащи отсъствието му.

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 30, ал. 5 от ЗМСМА във връзка с  чл. 30, ал. 4, т. 5 ЗМСМА и Решение № 3054-МИ от 01.02.2016 г. на ЦИК

 

РЕШИ:

 

            Изисква от Председателя на Общински съвет Лясковец да предостави на ОИК – Лясковец информация относно броя на заседанията, на които не е присъствал общинския съветник Петър Стоянов Зангов, за периода от 01.07.2017 г. до 17.01.2018 г., както и копие  от Уведомление с вх. № 166 от 17.07.2017 г. и от документите, удостоверяващи причините за отсъствията на същия общински съветник.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 17.01.2018 в 17:14 часа

Календар

Решения

  • № 155-МИ / 08.04.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Зангов.

  • № 154-МИ / 04.04.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

  • № 153-МИ / 22.01.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

всички решения