Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 152-МИ
Лясковец, 22.01.2018

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Иван Вълчев.

В ОИК в община Лясковец е постъпило писмо с вх. № 217 от 22.01.2017 г. от Председателя на Общински съвет – Лясковец, към което е приложено Заявление с вх. № 11/ 15.01.2018 г. от Иван Димитров Вълчев, с което последния моли да бъде освободен като общински съветник, считано от датата на подаване на заявлението.

Предвид гореизложеното и на основание    чл. 30, ал. 7 ЗМСМА и Решение № 3054-МИ от 01.02.2016 г. на ЦИК

 

РЕШИ:

 

            Обявява за избран следващия в листата кандидат – Румен Николаев Карагеуров.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 22.01.2018 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 155-МИ / 08.04.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Зангов.

  • № 154-МИ / 04.04.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

  • № 153-МИ / 22.01.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

всички решения