Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 131-МИ
Лясковец, 31.10.2019

ОТНОСНО: Приемане и обявяване на мерки, позволяващи на избирателите с ув¬редено зрение и затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на 03.11.2019 г.

Постъпило е уведомително писмо от Община Лясковец с изх. № 5283#1/30.10.2019 г., с което се уведомява ОИК – Лясковец, че избирателната сек­ция, в която ще се създадат условия за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението е № 042000009, находяща се в гр. Лясковец, ул. „Манастирска” № 1, Корпус II на СУ „Максим Райкович”, стая № 103, телефон на избирателната секция 0619/2-20-95. В същото уведомление се посочва също та­ка, че молби за помощ и съдействие при придвижване на избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението до избирателните секции в изборния ден мо­гат да се правят на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, както и на те­ле­фон 0619/2-20-55.

На основание чл. 10, ал. 1  и чл. 87 ал.1 т. 11 от Изборния кодекс, Общинс­ка избирателна комисия – Лясковец

 

РЕШИ:

 

  1. Определя секция № 042000009, находяща се в гр. Лясковец, ул. „Манастирска” № 1, Корпус II на СУ „Максим Райкович”, стая № 103, телефон на изби­рателната секция 0619 / 2 20 95, в която да гласуват избиратели с ув­редено зрение и затруднения в придвижването.
  2. Обявява, че на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1 и на телефон: 0619 / 2 20 55 в изборния ден ще се приемат молби за помощ и съдействие при прид­вижване на избирателите с ув­редено зрение и затруднения в придвижването.

Копие от Решението да бъде изпратено на Община Лясковец, както и на Общин­ско кабелно радио, с оглед уведомяване на избирателите за предприетите мерки, позволяващи на избирателите с ув­редено зрение и затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 31.10.2019 в 18:53 часа

Календар

Решения

всички решения