Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 143-МИ
Лясковец, 03.11.2019

ОТНОСНО: сигнал от Ивелина Хараламбиева Гецова

Постъпил е сигнал, регистриран под № 03 в Електронния публичен регистър на жалбите и сигналите до ОИК – Лясковец, от Ивелина Хараламбиева Гецова – кандидат на кмет на община Лясковец от ПП ГЕРБ. По съдържание се касае за сигнал относно това, че застъпник в СИК № 042000012 – гр. Лясковец възпрепятства изборния процес.

Членове на ОИК – Лясковец осъществиха проверка на място в СИК № 042000012 – гр. Лясковец, като установиха следното:

По време на проверката в изборното помещение присъстват всички членове на СИК, както и още едно лице – Силвия Маликова Къцаркова. При поискване от членовете на ОИК – Лясковец последното се легитимира с удостоверение за застъпник на кандидатската листа за кмет на община на ПП Земеделски съюз „Александър Стамболийски”.

Председателят на СИК информира членовете на ОИК, че лицето е осъществило видео- и фотозаснемане на избирател по време на изборния процес. Застъпникът отрича да е извършвал такива действия.

На място в изборното  помещение членовете на ОИК са оказали на членовете на СИК, както и присъстващия застъпник, че подобни действия са недопустими и при повторни такива ще бъдат предприети съответните мерки.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Лясковец

 

Р Е Ш И:

           

            Оказва на членовете на СИК и на присъстващите в изборните помещения застъпници и упълномощени представители на партии, че видео- и фотозаснемането в изборното помещение са недопустими.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 03.11.2019 в 19:07 часа

Календар

Решения

всички решения