Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 145 - МИ
Лясковец, 04.11.2019

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

Днес, 04.11.2019 г., в 00.30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община Лясковец, област Велико Търново, на втори тур

Ивелина Хараламбиева Гецова,

 

ЕГН 68********, издигната от ПП ГЕРБ,

получила 3 253 действителни гласове.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново в седемдневен срок от обявяването му, съгласно чл. 459, ал. 1 ИК.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 04.11.2019 в 00:41 часа

Календар

Решения

всички решения