Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 46 - МИ
Лясковец, 22.09.2019

ОТНОСНО: Процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27.10.2019г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 196 ал. 1 и ал. 3, изречение 1 от Изборния кодекс и на основание  Решение № 1097-МИ / 13.09.2019 г. на ЦИК София,  Общинска избирателна комисия Лясковец

Р Е Ш И:

Регламентира следната процедура за теглене на жребии за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ОИК - Лясковец, за участие в изборите за общински съветници и за кметове партии, коалиции и местни коалиции:

 1. ОИК - Лясковец провежда самостоятелен жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ.
 2. Жребият е общ между партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК - Лясковец поне един кандидат за общински съветник или за кмет.
 3. Екипите, формите, условията и темите за реализиране на диспутите се определят съобразно т. 40 от Решение № 794-МИ от 27 август 2019 г. на ЦИК.
 4. Жребият се води от председателя на ОИК - Лясковец. При негово отсъствие жребият се провежда от заместник-председател или от секретаря.
 5. В една кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които съдържа име на присъстващ член на ОИК - Лясковец и без плик с името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис „ОИК“.
 6. В друга кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия, коалиция или местна коалиция, регистрирани пред ОИК - Лясковец поне за един вид избор и без да се повтарят. Наименованието на партията, коалицията или местната коалиция се изписват съгласно решението на ОИК - Лясковец за регистрация в частта относно наименованието за изписване в бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове. Кутията се обозначава с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ“.
 7. Водещият жребия изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ОИК - Лясковец, който ще пристъпи към последователно теглене на пликове от втората кутия.
 8. Определеният чрез жребия член на ОИК - Лясковец изтегля от втората кутия с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ“ последователно по един плик до изчерпването им. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията, коалицията или местната коалиция в диспутите по регионалния радио- и/или телевизионен оператор.
 9. Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК - Лясковец, което се обявява по реда на чл. 87, ал. 2 ИК и Решение № 2 от 22 март 2019 г. на ЦИК.
 10. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване.
 11. Тегленето на жребия да се проведе на 25 септември 2019 г. от 17:00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на общинска администрация на Община Лясковец с адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

 

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 22.09.2019 в 17:58 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

всички решения