Заседания

Заседание от дата 08.10.2019 от 17:00 часа.

Решения

№ 81 - МИ / 08.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на представители на ОИК - Лясковец за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Лясковец и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

Календар

Решения

всички решения