Заседания

Заседание от дата 24.10.2019 от 17:00 часа.

Решения

№ 104 - МИ / 24.10.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите и местните коалиции

№ 103 - МИ / 24.10.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите и местните коалиции

№ 102 - МИ / 24.10.2019

ОТНОСНО : регистриране на застъпници за кмет на кметство Драгижево, предложени от Партия ГЕРБ

№ 101 - МИ / 24.10.2019

ОТНОСНО : регистриране на застъпници за кмет на кметство Добри дял, предложени от Партия ГЕРБ

№ 100 - МИ / 24.10.2019

ОТНОСНО : регистриране на застъпници за кмет на кметство Джулюница, предложени от Партия ГЕРБ

№ 99 - МИ / 24.10.2019

ОТНОСНО : регистриране на застъпници за кмет на кметство Козаревец, предложени от Партия ГЕРБ

№ 98 - МИ / 24.10.2019

ОТНОСНО : регистриране на застъпници за кмет на кметство Мерданя, предложени от Партия ГЕРБ

№ 97 - МИ / 24.10.2019

ОТНОСНО : регистриране на застъпници за общински съветници, предложени от Партия ГЕРБ

№ 96 - МИ / 24.10.2019

ОТНОСНО : регистриране на застъпници за кмет на община, предложени от Партия ГЕРБ

№ 95 - МИ / 24.10.2019

ОТНОСНО : регистриране на застъпници за кмет на община, предложени от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 94 - МИ / 24.10.2019

ОТНОСНО : регистриране на застъпници за кмет на община, предложени от ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“

Календар

Решения

всички решения