Заседания

Заседание от дата 01.11.2019 от 17:00 часа.

Решения

№ 140 - МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите и местните коалиции .

№ 139 - МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпник за кмет на кметство Мерданя, предложен от ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

№ 138 - МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпник за кмет на кметство Драгижево, предложен от ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

№ 137 - МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Допълване на диспозитива на вече постановени решения на ОИК - Лясковец по чл. 452, 453 и 454 ИК, съгласно чл. 459, ал. 1 ИК

№ 136 - МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 042000020, с.Джулюница, община Лясковец и СИК № 042000005, гр. Лясковец, предложена от коалиция БСП за България

Календар

Решения

всички решения